Overgreb

Socialstyrelsens initiativer overfor voldelige og seksuelle overgreb rummer blandt andet opsporing af fysiske overgreb, en tværsektoriel indsats i børnehuse og professionel konsulentbistand.

Indsatsteam Overgreb: Få et gratis udviklingsforløb og styrk kommunens håndtering af sager om overgreb mod børn.

Et børnehus er altid rammen i sager om seksuelle eller voldelige overgreb mod børn eller unge.

Spillerum er et samtaleredskab til forebyggelse af overgreb. Socialstyrelsen tilbyder kurser til fagpersoner i dagtilbud.

Se Socialstyrelsens udgivelser om overgreb mod børn og unge og få mere viden.

SISO tilbyder rådgivning og konsulentbistand i overgrebssager. Tilbuddet gælder både kommuner og anbringelsessteder.

Overgrebspakken (2013-16) er en samlet indsats, som skal beskytte børn og unge mod overgreb. Se temaerne.