Forside > Voksne > Vold i nære relationer

Vold i nære relationer

Vold i nære relationer er en betegnelse for fysisk og psykisk vold mellem familiemedlemmer, partnere eller ekspartnere og børn og forældre. Som fagperson støder du måske også på begrebet 'vold i familien', der betyder det samme.

Vold i nære relationer omfatter både de direkte og indirekte ofre for volden, f.eks. personer, der er vidne til volden. Begrebet 'Vold i nære relationer' er kønsneutralt, selv om flere kvinder end mænd bliver udsat for vold i nære relationer. 

Her på siden kan du hente viden om vold i nære relationer, blandt andet hvordan du skal handle, hvis du som fagperson møder familier med vold, og hvilken lovgivning der gælder på området. Du kan også finde oversigter over tilbud til voldsudsatte borgere og borgere, der udøver vold i nære relationer.

På siden, der linkes til herunder, kan du finde specifik viden om vold og seksuelle overgreb mod børn samt om indsatser, der skal beskytte børn mod overgreb.

Viden om vold og seksuelle overgreb mod børn