Gå til indhold
Forside > Voksne > Vold i nære relationer > Viden om vold > Typer af vold > Vold og overgreb mod børn

Vold og overgreb mod børn

Uanset, om barnet er vidne til eller selv bliver udsat for vold, er der tale om, at barnet er udsat for vold.

Revselsesretten blev afskaffet i 1997. Alligevel bliver mange børn i dag udsat for både fysisk og psykisk vold derhjemme.

Det kan være lige så skadeligt for barnet at være vidne til vold mod eksempelvis dets far eller mor, som hvis det selv bliver udsat for vold.

Nedenfor gives svar på spørgsmålene:

SISO

SISO (Videncentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn) i Socialstyrelsen tilbyder Konsulentbistand i forbindelse med vold og seksuelle overgreb mod børn  til at udvikle, videreudvikle og implementere kommunale beredskaber til at håndtere overgreb mod børn.

Rådgivning hos SISO 

Børn med handicap

Du kan læse mere om seksuelle overgreb mod børn med handicap på Socialstyrelsens hjemmeside.

Seksuelle overgreb mod børn med handicap 

Sidst opdateret 26/03 2021