Forside > Voksne > Vold i nære relationer > Viden om vold > Typer af vold > Vold og overgreb mod børn

Vold og overgreb mod børn

Uanset, om barnet er vidne til eller selv bliver udsat for vold, er der tale om, at barnet er udsat for vold.

Revselsesretten blev afskaffet i 1997. Alligevel bliver mange børn i dag udsat for både fysisk og psykisk vold derhjemme.

Det kan være lige så skadeligt for barnet at være vidne til vold mod eksempelvis dets far eller mor, som hvis det selv bliver udsat for vold.

Ankestyrelsen giver svar på spørgsmålene:

Hvad gør jeg, når jeg har mistanke om vold mod et barn?
Hvad gør jeg, hvis jeg skal lave en underretning?
Hvad gør jeg, hvis jeg modtager en underretning?

SISO (Videncentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn) i Socialstyrelsen tilbyder følgende hjælp i forbindelse med vold og seksuelle overgreb mod børn:

Du kan læse mere om seksuelle overgreb mod børn med handicap på Socialstyrelsens hjemmeside Forebyg Overgreb.

Sidst opdateret 07/06 2017