Aktuelle tal fra kvindekrisecentre 2016

De nyeste tal på kvindekrisecenterområdet er udkommet i 'Årsstatistikken 2016 - Kvinder og børn på krisecenter'. Her er et uddrag af tallene for 2016.

Antal pladser på kvindekrisecentrene

Antallet af pladser til kvinder på krisecentre var i 2016 på 457, mens antallet af pladser til børn var 510. Disse tal inkluderer udelukkende § 109-beboere. For nogle af krisecentrene er antallet af pladser baseret på et skøn, det vil sige, at der ikke er et fast antal pladser til henholdsvis kvinder og børn.

Belægningsprocent

Den gennemsnitlige belægningsprocent på kvindekrisecentrene var på 93 procent i 2016.

Ledige pladser

I 2016 drejede 59 af henvendelserne, som kvindekrisecentrene har registreret, sig om ledige pladser. Ved 39 procent af disse henvendelser var der en ledig plads på det pågældende krisecenter.

Antal henvendelser

Antallet af henvendelser til krisecentrene var 12.673 i 2016.

Opholdslængde for kvinder og børn

Den gennemsnitlige opholdslængde for kvinder var i 2016 på 67 døgn. Medianen for opholdslængde var 27 døgn i 2016. Medianen angiver middeltendensen i opholdslængde for den gennemsnitlige kvinde.
For kvindernes børn er den gennemsnitlige opholdslængde på 65 døgn i 2016. Medianen for opholdslængde for børn var på 30 døgn i 2016.

Kvinder og børn med gentagne ophold

Andelen af kvinder og børn med to eller flere krisecenterophold i alt i livet ligger på henholdsvis 31 procent og 21 procent i 2016.

Efterværn / Opfølgende indsatser

I 2016 oplyste 76 procent af kvindekrisecentrene, at de havde opfølgende indsatser. Opfølgende indsatser er tilbud til kvinder, som er fraflyttet et krisecenter.

Årsstatistikken 2016 - Kvinder og børn på krisecenter

Sidst opdateret 02/11 2018