Aktuelle tal fra kvindekrisecentre 2015

De nyeste tal på kvindekrisecenterområdet udkommer snart i 'Årsstatistikken 2015, Kvinder og børn på krisecenter'. Her er et uddrag af tallene for 2015.

Antal pladser på kvindekrisecentrene

Antallet af pladser til kvinder er cirka det samme i 2015 som i 2014. Der er i alt 320 pladser til kvinder i 2015 og 326 pladser i 2014 på krisecentre, som udelukkende har § 109-beboere. Derudover er der 185 pladser i alt på fire krisecentre, som både har § 109 og § 110 beboere. 

Antallet af pladser til børn er det samme i 2015 som i 2014, i alt 398 pladser på krisecentre, som udelukkende tilbyder plads til § 109 beboere og deres børn. For nogle af krisecentrene er antallet af pladser baseret på et skøn, det vil sige, at der ikke er et fast antal pladser til henholdsvis kvinder og børn.

Belægningsprocent

Den gennemsnitlige belægningsprocent på kvindekrisecentrene var på 89 procent i 2015. Belægningsprocenten har været stabil i årene 2014 til 2015.

Ledige pladser

I 2015 er andelen af ledige pladser ved henvendelse herom til et krisecenter 46 procent, samme andel som i 2014.

Antal henvendelser

Antallet af henvendelser til krisecentrene var 13.096 i 2015. Det er et fald i antallet af henvendelser på fem procent fra 13.731 i 2014.

Opholdslængde for kvinder og børn

Den gennemsnitlige opholdslængde for kvinder er steget til 71 døgn i 2015. I 2014 var gennemsnittet 56 døgn. Medianen for opholdslænge er 25 døgn i 2015, mens den var 19 døgn i 2014. Medianen angiver middeltendensen i opholdslængde for den gennemsnitlige kvinde.

For kvindernes børn er den gennemsnitlige opholdslængde steget til 65 døgn i 2015 fra 60 døgn i 2014. Medianen for opholdslængde for børn var på 30 døgn i 2015 og 29 døgn i 2014.

Kvinder og børn med gentagne ophold

Andelen af kvinder og børn med to eller flere krisecenterophold i alt i livet ligger på henholdsvis 29 procent og 23 procent i 2015.

Efterværn / opfølgende indsatser

I 2015 oplyste 88 procent af kvindekrisecentrene, at de havde opfølgende indsatser. Andelen af kvindekrisecentre med opfølgende indsatser er steget fra 61 procent i 2013 til 88 procent i 2015.

Opfølgende indsatser er tilbud til kvinder, som er fraflyttet et krisecenter.

 

Her kan du finde årsstatistikken for 2014.

Sidst opdateret 31/10 2016