Statsforvaltningens rolle

Statsforvaltningen kan rådgive og træffe afgørelser angående separation og skilsmisse, samt sager om forældremyndighed og samvær.
På Statsforvaltningens hjemmeside kan man finde informationer om separation og skilsmisse, forældremyndighed og samvær. Hvis vold er involveret kan særlige forhold være gældende. 

Socialforvaltningen rådgiver blandt andet om følgende forhold:

Hvis forældre eller børn ønsker hjælp til at løse problemer vedrørende forældremyndighed, samvær eller bopæl, kan Statsforvaltningen desuden give børnesagkyndig rådgivning for at forældrene kan løse problemerne på en måde, der er bedst for barnet.

Mulighed for at modtage børnesagkyndig rådgivning (Statsforvaltningen)  

Statsforvaltningen har mulighed for at træffe afgørelse om midlertidig forældremyndighed. For eksempel i forbindelse med, at en voldsudsat bryder med sin partner.

Midlertidig forældremyndighed (Statsforvaltningen)

Sidst opdateret 11/12 2018