Kommunens rolle

Kommunen kan yde rådgivning, psykologbehandling og hjælp med beskyttelse.

De sociale myndigheder i kommunen kan yde anonym rådgivning til personer, som er udsat for vold og til personer, der udøver vold. Borgerens egen sagsbehandler kan også rådgive den enkelte.

Ifølge Serviceloven § 109, stk. 7 skal kommunen derudover tilbyde koordinerende rådgivning til kvinder, som kommer på krisecenter.

Koordinerende rådgivning består i rådgivning og koordinering af kvindens sag på tværs af sektorer og forvaltningsgrene og gives i forbindelse med og efter udflytning fra krisecenter.

Ifølge Serviceloven § 109, stk. 8 skal de børn, som kommer med på krisecenter, skal desuden tilbydes psykologbehandling.

Kommunens forpligtelser over for børn, som lever i familier med vold, er i øvrigt de samme som over for børn, som udsættes for groft omsorgssvigt.

I en sag om vold er det dog vigtigt at være opmærksom på barnets sikkerhed. For eksempel skal en forælder, som er mistænkt for at udøve vold, ikke orienteres om sagen, så længe der er risiko for, at dette kan udsætte barnet for mere vold.

Endelig kan kommunen hjælpe med navne- og adressebeskyttelse.

Læs mere om, hvad du som ansat i forvaltningen kan gøre, når du møder et barn, der er udsat for vold.

Sidst opdateret 12/07 2016