Forside > Voksne > Vold i nære relationer > Samarbejde på tværs > Koordinerende rådgivning

Koordinerende rådgivning

Alle kvinder, der kommer på krisecenter, har ret til koordinerende rådgivning, som er en helhedsorienteret og støttende funktion.

Koordinerende rådgivning til kvinder på krisecenter er en koordinerende, helhedsorienteret og støttende funktion.

Rådgivningen bliver blandt andet givet i forhold til:

  • Bolig
  • Økonomi
  • Arbejdsmarked
  • Skole
  • Daginstitutioner
  • Sundhedsvæsen

Rådgivningen skal understøtte de enkelte dele i kommunens andre tilbud og bliver sat i gang, før kvinden flytter fra krisecentret.

Rådgivningen kan gives op til et halvt år efter, at kvinden er flyttet i egen bolig - i særlige tilfælde op til et år.

Ordningen er forankret i serviceloven § 109, stk. 7. Den koordinerende rådgivers opgaver er uddybet i bemærkningerne til lovforslaget.

Serviceloven § 109, stk. 7 (Retsinformation) 

I satspuljeaftalen for 2014 blev der lavet aftale om en lovgivningsændring, som indebar en udvidet og styrket rådgivning. Ordningen skiftede med lovændringen navn fra familierådgivning til koordinerende rådgivning. Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 2015.

Forslag til lov om ændring af lov om social service nr. L 138 af d. 18. februar 2015 (Folketinget)

Lovændringen betyder, at:

  • Kvinder på krisecenter både med og uden børn har ret til koordinerende rådgivning.
  • Kommunen skal igangsætte den indledende rådgivning til kvinden, så tidligt som muligt efter kommunen er orienteret om, at kvinden opholder sig på et krisecenter.
Sidst opdateret 11/03 2019