Personer med handicap der lever med vold

Mennesker med handicap bliver udsat for vold i familien i lige så høj grad som andre, men kan have en sårbarhed, der kræver særlige hensyn.

Få viden om hvordan du hjælper mennesker med handicap der udsættes for vold

Hvis du som fagperson møder en person med handicap, skal du handle på samme måde som du ville gøre i enhver anden situation.

Al viden på denne hjemmeside vil derfor også være relevant i mødet med en person med handicap, som lever med vold i familien.

Derudover er der særlige forhold og handlemuligheder, som du skal være opmærksom på:

Dit arbejdsområde

Er du ansat på et bosted for voksne med handicap?

Samtale om vold

Samtale med personer med handicap
Mødet med en person med handicap

Typer af vold

Fysisk vold mod personer med handicap
Psykisk vold mod personer med handicap
Seksuelle overgreb på personer med handicap
Økonomisk kontrol

Reaktioner på vold

Hvad får personer med handicap til at blive i et forhold med vold?

Tilbud

Udvalgte kvindekrisecentre er særligt indrettet til voksne og børn med handicap (LOKK)

Enkelte andre rådgivnings- og behandlingstilbud til voldsudsatte kvinder og mænd er særligt målrettet mennesker med handicap

Sidst opdateret 20/12 2016