Brudfasen

Når den voldsudsatte vælger at bryde med volden, er der behov for, at du som fagperson hjælper med sikkerhed, bearbejdning af volden, dokumentation og eventuelt en politianmeldelse.

Beslutningen om at bryde med volden vil ofte også medføre et brud med partneren. Men det kan være svært.

Derfor er de første par dage efter, at beslutningen er taget, yderst vigtige, hvis man vil mindske risikoen for, at en voldsudsat går tilbage til voldsudøveren, før problemet er løst.

Læs: Hvorfor går de ikke bare?

I nogle tilfælde kan partneren være så farlig, at du som fagperson må anbefale den voldsudsatte ikke at genoptage forholdet.

Den voldsudsatte oplever ofte tiden efter bruddet som den sværeste tid:

 • Ofte eskalerer volden i denne periode, fordi den voldsudøvende part oplever sorg, afmagt og/eller kontroltab. 
 • Voldsudsatte isolerer sig ofte, mens volden står på. Det kan skyldes skam eller partnerens jalousi. Derfor kan hun/han have et begrænset netværk og mangle den praktiske og sociale støtte, der skal til for at klare de store omvæltninger, der følger med at bryde med volden.

Det er derfor vigtigt, at du giver den voldsudsatte støtte i hendes eller hans beslutning om at bryde med volden.

Læs: Gode råd til samtalen om vold

Sikkerhedsforanstaltninger ved brud

Den voldsudøvende partner er som regel farligst i tiden omkring og efter et brud, da voldsudøveren nu har mindst at miste.

Det kan derfor være nødvendigt med forskellige sikkerhedsforanstaltninger:

 • Politiet kan hjælpe med tilhold, bortvisning fra hjemmet, overfaldsalarm og sikring af bolig
 • Socialforvaltningen skal vurdere barnets behov for sikkerhed og særlig støtte 
 • Arbejdspladsen kan hjælpe med sikkerhed i arbejdstiden
 • Kvindekrisecentre kan hjælpe med at planlægge et brud med volden og give kvinden og hendes børn beskyttelse 
 • Mandekrisecentre og mandecentre kan tilbyde rådgivning og midlertidigt ophold for blandt andet voldsudsatte mænd og deres børn
 • Voldsudsatte med et aktivt misbrug kan i udgangspunktet ikke få ophold på krisecentre. Voldsudsatte kvinder fra misbrugs- og prostitutionsmiljøet kan i begrænset omfang få ophold på Hanne-Mariehjemmet, men det er uden børn. Misbrugs-behandlingssteder, som huser en voldsudsat, kan få vejledning i sikkerhed fra LOKK 
 • Det kan være nødvendigt for den voldsudsatte at skjule sig for partneren. Få gode råd til sikker adfærd i LOKK's Sikkerhedsliste (pdf) – også på Facebook (LOKK Nyt, side 10-11)

Rådgivning og behandling

Den voldsudsatte kan også have behov for:

Mænd og kvinder, som udøver vold, kan også henvises til terapeutiske behandlingsforløb. Behandling er ofte nødvendig for, at de kan bryde med volden, hvad enten parret bliver sammen eller går fra hinanden.

Læs mere under fase 1 ('Mens volden står på') om den voldsudsattes behov for rådgivning

Dokumentation af vold

I forbindelse med en eventuel senere sag om samvær, skilsmisse, opholdstilladelse eller en straffesag er dokumentation af volden vigtig.

Dokumentation kan for eksempel skaffes fra:

 • Egen læge, skadestue eller Center for Voldtægtsofre
 • Politiet, hvis politiet har haft kontakt med familien
 • Et krisecenter
 • Vidneudsagn
 • Sms'er fra partneren med for eksempel trusler

Anmeldelse af vold

Vold er strafbart. Voldsudøveren kan derfor meldes til politiet, enten af den voldsudsatte selv, et vidne til volden eller af en fagperson.

Politiet skal også af egen drift efterforske en sag, hvis der er rimelig grund til at antage, at der forekommer vold i parforholdet.

Læs også om øvrige myndigheders roller og opgaver.

Sidst opdateret 02/11 2016