Gå til indhold
Forside > Voksne > Udsatte grønlændere > Storbyernes erfaringer > Særlige problemstillinger

Særlige problemstillinger

Fem byer har udviklet deres indsatser for herboende grønlændere. Læs om deres erfaringer i forhold til specifikke områder og problemstillinger som hjemløshed, beskæftigelse, misbrug, børnefamilier, unge og nytilkomne.

Socialt udsatte grønlændere i Danmark kan have problemer med fx hjemløshed og misbrug af alkohol eller hash.

Der kan også være målgrupper blandt herboende grønlændere, som ikke aktuelt har sociale problemer, men hvor forebyggende indsatser kan være hensigtsmæssige. Det kan fx dreje sig om børnefamilier eller nytilkomne.

De fem byer København, Aarhus, Aalborg, Odense og Esbjerg har alle deltaget i ’Strategien for socialt udsatte grønlændere i Danmark 2013 - 2016'. Det er sket i et samarbejde mellem kommunerne og Kofoeds Skole, De Grønlandske Huse, Foreningen Grønlandske Børn samt andre frivillige og private tilbud for herboende grønlændere.

På de følgende undersider kan du læse om byernes erfaringer og tiltag i håndteringen af en række specifikke områder og problemstillinger. De fleste af indsatserne eksisterede også før iværksættelsen af strategien, men er blevet udviklet i projektperioden.

Mere viden

Et stort mindretal af grønlændere i Danmark er særligt sårbare, set i forhold til den øvrige danske befolkning.

Særlig sårbarhed blandt grønlændere i Danmark 

 

Sidst opdateret 14/11 2018