Gå til indhold
Forside > Voksne > Udsatte grønlændere > Om udsatte grønlændere > Mødet med offentlige myndigheder

Mødet med offentlige myndigheder

Nogle grønlændere oplever fordomme og diskrimination i mødet med det offentlige system. Der er også en del, der oplever sproglige og kulturelle barrierer.

En del grønlændere oplever fordomme og diskrimination i kontakt med offentlige myndigheder og/eller institutioner på grund af deres grønlandske oprindelse.

Det gælder 14 % af de adspurgte i en undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder (2015). Afhængig af, hvilke situationer der specifikt spørges ind til, varierer denne procentdel.

Sprog- og kulturbarrierer

Derudover oplever en del grønlændere sprog- og kulturbarrierer i Danmark. Barrierer, der gør, at de ikke opnår den saglige behandling i det offentlige system, som de har ret til ifølge dansk lovgivning.

Institut for Menneskerettigheder anbefaler bl.a.:

  • at kommunerne i deres procedurer og praksis sikrer ligebehandling af grønlændere
  • at offentlige myndigheder (regioner, kommuner m.fl.) sikrer, at grønlændere kender til mulighederne for tolkning og bliver tilbudt tilstrækkelig og kvalificeret tolkning

Du kan læse baggrunden for anbefalingerne på hjemmesiden for Institut for Menneskerettigheder.  

Rapport: Ligebehandling af grønlændere i Danmark, 2015 (Institut for Menneskerettigheder)

Sidst opdateret 12/11 2018