4.2 Referencer

Referencer:

Sundhedsstyrelsen, Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner. 2014. 

Sidst opdateret 03/03 2016