4.2.8 Reference

Reference:

Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling. Vejledning nr. 42 til Sundhedsloven, afsnit 2 pkt. 2.1.

Sidst opdateret 03/03 2016