4.2.5 Referencer & Lovgivning

Referencer:

B. Thylstrup, God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan gøres. s. 22, 2012. 

M. U. Pedersen og Morten Hesse, Effekten af den sociale stofmisbrugsbehandling. s. 21–22, 2012. 

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven, kap 41, pkt. 171.

Lovgivning:

Servicelovens § 141. Kommunen skal tilbyde en handleplan til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det kan også være til borgere med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder. 

Servicelovens § 148, stk.2. Kommunen skal løbende følge op på de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Kommunen skal herunder være opmærksom på, om der er behov for at yde andre former for hjælp. Opfølgningen skal ske ud fra modtagerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne. 

Retssikkerhedslovens § 5. Kommunen skal sørge for en helhedsvurdering af borgerens behov, herunder om der er behov for hjælp efter andre regler. 

Servicelovens § 10, stk. 3. Kommunen skal være opmærksom på, om borgeren har behov for anden hjælp eller hjælp efter anden lovgivning. 

Sidst opdateret 03/03 2016