4.2.4 Referencer & Lovgivning

Referencer:

A. Uchtenhagen og M. Schaub, TR 14 Routine cooperation with other agencies, Minimum Quality Standards in Drug Demand. Reduction EQUS. Research Institute for Public Health and Addiction. A WHO collaborating center affiliated to Zurich University, 2011. 

Vejledning om særlig støtte til voksne . Vejledning nr. 5 til serviceloven, kap. 41, pkt. 70.

Lovgivning:

Retssikkerhedslovens § 5. Kommunen skal sikre sig, at de foretager en helhedsvurdering af borgerens behov for hjælp, efter hele den sociale lovgivning. Samt kunne vejlede og rådgive om anden relevant lovgivning. 

Servicelovens § 10, stk. 3. Kommunen skal være opmærksom på, om borgeren har behov for anden hjælp eller hjælp efter anden lovgivning. 

Sidst opdateret 03/03 2016