4.2.1 Referencer & Lovgivning

Referencer:

Sundhedsstyrelsen, Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner. s. 4, 2014. 

Vejledning nr. 5 til serviceloven afsnit 7, kap 41, pkt. 168-169.

A. Uchtenhagen og M. Schaub, TR 14 Routine cooperation with other agencies, Minimum Quality Standards in Drug Demand. Reduction EQUS. Research Institute for Public Health and Addiction. A WHO collaborating center affiliated to Zurich University, 2011. 

Rehabiliteringsforum Danmark, Hvidbog om rehabilitering. Rehabilitering i Danmark. s. 35–38, 2004. 

Vejledning nr. 9005 til sundhedsloven, afsnit 3 punkt 1. Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. 

Vejledning nr. 1 til serviceloven afsnit 1, kap. 1, pkt. 3. 

Vejledning nr. 1 til serviceloven afsnit 2, kap. 17, pkt. 121.

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til Serviceloven) kap. 46, pkt. 189.

Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling. Vejledning nr. 42 til Sundhedsloven, afsnit 2 pkt. 2.1.

Lovgivning:

Servicelovens § 10, stk. 3. Kommunen skal være opmærksom på, om borgeren har behov for anden hjælp eller hjælp efter anden lovgivning. 

Sundhedslovens § 2, pkt. 3. Sundhedsvæsenet skal sikre sammenhæng mellem ydelserne

LBK nr 1202 i Sundhedsloven afsnit 15, kap. 62 § 203. Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen samarbejder om indsatsen på sundhedsområdet og om indsatsen for sammenhæng mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer. 

LBK nr. 990 i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats afsnit 3, kap. 7 § 18a. En person, der er omfattet af § 2, nr. 3 eller 13, har ret til en koordinerende sagsbehandler, der skal sikre, at personen får en helhedsorienteret indsats, som er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder.

Sidst opdateret 03/03 2016