4.5.3 Referencer & Lovgivning

Referencer: 

Kommunernes Landsforening, En styrket misbrugsbehandling. s. 7, 2012. 

A. Uchtenhagen og M. Schaub, TR 21 Internal evaluation.” and “TR 22 External evaluation”, Minimum Quality Standards in Drug Demand. Reduction EQUS. Research Institute for Public Health and Addiction. A WHO collaborating center affiliated to Zurich University. 

Lovgivning: 

Kriterier for socialtilsynets godkendelse og driftsorienterede tilsyn: 
Bekendtgørelse om socialtilsyn, Bilag 1, Kvalitetsmodellens kriterium 3, En af de indikatorer, socialtilsynet bedømmer, er, om tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgere til løbende brug for egen læring og for forbedring af indsatsen. 

Sidst opdateret 03/03 2016