4.5.2 Reference & Lovgivning

Reference:

Vejledning nr. 5 til Serviceloven, kap. 46, pkt. 195.

Lovgivning:

Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service § 2, pkt. 14. Kommunen skal beskrive sin indsats for monitorering i sin kvalitetsstandard. Beskrivelsen skal indeholde måltal for andelen af stoffri, reducerede stofmisbrug og tilbagevendende efter afsluttet behandling. 

Sidst opdateret 03/03 2016