4.1.6 Reference & Lovgivning

Reference:

A. Uchtenhagen og M. Schaub, TR 2 Physical environment, Minimum Quality Standards in Drug Demand. Reduction EQUS. Research Institute for Public Health and Addiction. A WHO collaborating center affiliated to Zurich University. 

Lovgivning 

Kriterier for socialtilsynets godkendelse og driftsorienterede tilsyn

Bekendtgørelse om socialtilsyn, Bilag 1, Kvalitetsmodellens kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgerens udvikling og trivsel. Nogle af de indikatorer, socialtilsynet bedømmer, er, at borgerne trives med de fysiske rammer, samt at de fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov. 

Sidst opdateret 03/03 2016