4.1.4 Referencer & Lovgivning

Referencer:

Kommunernes Landsforening, En styrket misbrugsbehandling. s. 6, 2012. 

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven), kap. 45, pkt. 178.

Kommunernes Landsforening, Kvalitet og organisering. s. 14, 2009. 

M. U. Pedersen og Morten Hesse, Effekten af den sociale stofmisbrugsbehandling. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, s. 20, 2012. 

Lovgivning:

Sundhedslovens § 2, pkt. 1. Sundhedsvæsenet skal sikre let og lige adgang til sundhedsydelser 

Sundhedslovens § 2, pkt. 5. Sundhedsvæsenet skal sikre let adgang til information om sundhedsydelser. 


Sidst opdateret 03/03 2016