4.1.2 Reference & Lovgivning

Reference:

M. Lauridsen et al., Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv. Servicestyrelsen, s. 85, 2010. 

Lovgivning:

Retssikkerhedslovens § 5. Kommunen skal sørge for en helhedsvurdering af borgerens behov, herunder om der er behov for hjælp efter andre regler. 

Sidst opdateret 03/03 2016