4.1.1 Reference & Lovgivning

Reference:

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven), kap. 45, pkt. 178.

Lovgivning:

Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service § 1 (BEK nr. 430 af 30/04/2014): Kommunalbestyrelsen fastsætter en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service. 

Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service § 1 stk. 2 (BEK nr. 430 af 30/04/2014): Stk. 2. Kvalitetsstandarden skal indeholde en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, kommunalbestyrelsen tilbyder borgere, der ønsker social behandling for stofmisbrug. Kvalitetsstandarden skal beskrive det serviceniveau på stofmisbrugsbehandlingsområdet, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, herunder de politiske målsætninger og prioriteringer som ligger bag beslutningen. 

Sidst opdateret 03/03 2016