Retningslinje for grundlæggende betingelser for behandling

Formål

Formålet med retningslinjen er at sikre, at de grundlæggende betingelser for at kunne yde god social misbrugsbehandling er til stede.

Målgruppe

Kommunale beslutningstagere samt ledere og medarbejdere på misbrugsbehandlingstilbud.

Grundlæggende betingelser

Grundlæggende betingelser for behandling er de organisatoriske og ressourcemæssige rammer, der er forudsætning for at kunne yde god social stofmisbrugsbehandling. Eksempelvis misbrugsbehandlingens geografiske placering og fysiske indretning, tilstedeværelsen af de relevante kommunikationsmedier, de nødvendige faglige kompetencer, det nødvendige behandlingsudstyr, tilstrækkeligt med personale mv.

Anvisninger for grundlæggende betingelser for behandling
 

4.1.1: Kommunen skal oplyse, hvilke tilbud og ydelser borgere der tilbydes borgere, som søger behandling efter servicelovens § 101. Det skal fremgå, hvilke mål der er for de enkelte indsatsområder, og hvilke tilbud og ydelser der tilgodeser de forskellige borgergrupper, der søger behandling.
 

4.1.1 Reference & Lovgivning

4.1.2: Behandlingsstedet skal sikre, at medarbejderne har kendskab til den gældende lovgivning på misbrugsområdet, herunder lovgivningen på socialområdet og sundhedsområdet.
 

4.1.2 Reference & Lovgivning 

4.1.3: Misbrugsbehandlingens geografiske placering bør være let tilgængelig for borgerne. Der bør tages hensyn til handicapvenlighed, transportmuligheder, åbningstider og gener for og fra nærmiljø.
 

4.1.3 Referencer & Lovgivning

4.1.4: Kommunen bør sikre let tilgængelig information om, hvor borgere, der ønsker behandling for et stofmisbrug, kan henvende sig.
 

4.1.4 Referencer & Lovgivning 

4.1.5: Den kommunale myndighed bør have indgående kendskab til de enkelte misbrugsbehandlingsinstitutioner. Derved kan kommunen vurdere, hvilken misbrugsbehandlingsinstitution, der bedst matcher den enkelte borgers behov og ønsker.
 

4.1.5: Referencer

4.1.6: De enkelte behandlingstilbud bør overveje, hvorvidt modtagelse og fysisk indretning af tilbuddet er hensigtsmæssig i forhold til varetagelse af kerneopgaverne, herunder fx 
 

  • hensyn til borgerens behov og sikring af diskretion og fortrolighed om personlige oplysninger. 
  • minimering af risici for konflikter og vold samt stofsalg på stedet. 
  • at samtaler med borgerne kan foregå uforstyrrede. 
  • minimering af smitterisici mellem borgerne.

4.1.6 Reference & Lovgivning 

Sidst opdateret 12/04 2016