4.4.7 Referencer & Lovgivning

Referencer:

Kommunernes Landsforening, Kvalitet og organisering – et inspirationshæfte til misbrugsbehandlingen. s. 15–16, 2009. 

Vejledning nr. 5 til Serviceloven, kap. 41, pkt. 163.

Lovgivning:

Bekendtgørelse om socialtilsyn, Bilag 1, Kvalitetsmodellens kriterium 3 Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder. En af de indikatorer, socialtilsynet bedømmer, er, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe.

Sidst opdateret 03/03 2016