4.4.5 Referencer

Reference:

Kommunernes Landsforening, Kvalitet og organisering – et inspirationshæfte til misbrugsbehandlingen. s. 15–16, 2009. 

Vejledning nr. 5 til serviceloven, kap. 41, pkt. 163.

Sidst opdateret 03/03 2016