4.4.4 Lovgivning

Lovgivning:

Sundhedslovens § 142 stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personer, som ønsker at komme i stofmisbrugsbehandling, en vederlagsfri lægesamtale senest inden iværksættelse af stofmisbrugsbehandling efter sundhedsloven eller efter lov om social service. 

Sidst opdateret 03/03 2016