4.4.3 Reference & Lovgivning

Referencer: 

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven), kap. 46, pkt. 185.

Lovgivning: 

Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling efter § 101 i lov om social service § 2, nr. 4. Kvalitetsstandarden skal beskrive den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud der tilbydes. 

Sidst opdateret 03/03 2016