4.3.5 Referencer & Lovgivning

Referencer:

A. Uchtenhagen og M. Schaub, TR 14 Routine cooperation with other agencies, Minimum Quality Standards in Drug Demand. Reduction EQUS. Research Institute for Public Health and Addiction. A WHO collaborating center affiliated to Zurich University, 2011. 

Kommunernes Landsforening, Kvalitet og organisering – et inspirationshæfte til misbrugsbehandlingen. s. 32, 2009. 

A. McLellan et al., Reconsidering the evaluation of addiction treatment: From retrospective follow-up to concurrent recovery monitoring, Addiction, bd. 100, nr. 4, s. 447–458, 2005. 

Lovgivning:

Retssikkerhedslovens § 1, nr. 3. De sociale myndigheder har pligt til at tilrettelægge en tidlig helhedsorienteret hjælp. 

Retssikkerhedslovens § 5. Kommunen skal sørge for en helhedsvurdering af borgerens behov, herunder om der er behov for hjælp efter andre regler. 

Retssikkerhedslovens § 6. Hvis en borger har brug for at få hjælp i en længere tid, skal kommunalbestyrelsen tidligt i forløbet tilstræbe at tilrettelægge hjælpen ud fra en samlet vurdering af pågældendes situation og behov på længere sigt. 

Sidst opdateret 03/03 2016