4.3.3 Referencer & Lovgivning

Reference: 

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven), kap. 46, pkt. 194.

Lovgivning: 

Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling efter § 101 i lov om social service § 2, punkt 13. Kvalitetsstandarden skal beskrive indsatsområdet for personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling. 

Sidst opdateret 03/03 2016