4.3.2 Referencer & Lovgivning

Referencer

Kommunernes Landsforening, «Kvalitet og organisering – et inspirationshæfte til misbrugsbehandlingen.» s. 20–24, 2009. 

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven), kap. 46, pkt. 194.

M. Lauridsen et al., Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv. Servicestyrelsen, s. 84–85, 2010. 

A. Uchtenhagen og M. Schaub, TR 6 Staff composition, Minimum Quality Standards in Drug Demand. Reduction EQUS. Research Institute for Public Health and Addiction. A WHO collaborating center affiliated to Zurich University, 2011. 

Lovgivning 

Bekendtgørelse om socialtilsyn, Bilag 1, Kvalitetsmodellens kriterium 10 Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. En af de indikatorer, tilsynet bedømmer, er, at medarbejdergruppen samlet set har relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder.

Sundhedsloven § 4 . Regioner og kommuner skal i et samspil med de statslige myndigheder og i dialog med brugerne sikre en stadig udvikling af kvaliteten og en effektiv ressourceudnyttelse i sundhedsvæsenet gennem uddannelse, forskning, planlægning og samarbejde m.v. 

Sidst opdateret 03/03 2016