4.3.1 Referencer & Lovgivning

Referencer

M. U. Pedersen og M. Hesse, Effekten af den sociale stofmisbrugsbehandling. Center for rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, s. 21, 2012. 

Kommunernes Landsforening, Kvalitet og organisering – et inspirationshæfte til misbrugsbehandlingen. s. 20–24, 2009. 

A. McLellan et al., Reconsidering the evaluation of addiction treatment: From retrospective follow-up to concurrent recovery monitoring, Addiction, bd. 100, nr. 4, s. 447–458, 2005. 

H. Petersen, Mål, middel og kvalitet i stofmisbrugsbehandlingen. Københavns Kommune, 2005. 

A. Uchtenhagen og M. Schaub, TR5 Staff education, Minimum Quality Standards in Drug Demand. Reduction EQUS. Research Institute for Public Health and Addiction. A WHO collaborating center affiliated to Zurich University, 2011. 

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven), kap. 46, pkt. 194. 

Lovgivning:

Bekendtgørelse om socialtilsyn, Bilag 1, Kvalitetsmodellens kriterium 10 Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. En af de indikatorer, tilsynet bedømmer, er, at medarbejdergruppen samlet set har relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. 

Sidst opdateret 03/03 2016