Retningslinje for variation i indsatser og ydelser

Formål

Formålet med retningslinjen er at sikre, at behandlingstilbud udbyder forskellige typer af ydelser og indsatser med forskellig varighed og intensitet. Da ingen enkeltstående indsats eller ydelse passer til alle er det væsentligt at sikre, at indsatsen/ydelserne kan tilpasses den enkelte borgers behov.

Målgruppe

Alle borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling.

Variation i indsatser og ydelser:

Med variation i indsatser og ydelser henvises der såvel til variation i intensitet som til variation i metoder og strategier tilpasset forskellige målgrupper og den enkelte borgers behov og ønsker.

3.6 Reference

Anvisninger for variation i indsatser og ydelser
 

3.6.1: Den enkelte borgers belastninger og behov kan ændre sig over tid, og indsatsen bør løbende tilpasses.
 

  • Behandlingen bør monitoreres løbende for at sikre, at indsatsen er tilpasset borgerens behov.
  • Behandlingsplanen bør vurderes og justeres løbende for at sikre, at planen imødekommer borgerens aktuelle behov.

3.6.1 Referencer & Lovgivning

3.6.2: Der bør ydes skadesreduktion efter ønske og behov. Uanset målsætningen for det konkrete behandlingsforløb vil det altid være relevant at have fokus på at undgå eller minimere mulige skader undervejs og efter behandlingsforløbet.
 

3.6.2 Referencer & Lovgivning

3.6.3: Intensiteten af behandlingen bør variere, således at borgere med svære belastninger modtager mere intensiv behandling, end borgere med mere moderate og isolerede belastninger.
 

  • Borgere, der er middelsvært belastede og middelsvære at fastholde i behandling, eller som befinder sig i en potentiel livstruende situation, synes ofte i særlig grad at profitere af intensiv misbrugsbehandling.
  • Borgere, der er moderat belastede, har isolerede problemstillinger og er nemmere at fastholde i behandlingen, synes ofte at profitere lige så godt af mindre intensiv behandling.

3.6.3 Referencer

3.6.4: Borgeren bør tilbydes individuel behandling, gruppebehandling og/eller familiebehandling efter ønske og behov.
 

3.6.4 Referencer

3.6.5: Døgnbehandling bør som udgangspunkt altid følges op med et intensivt dagbehandlingstilbud og/eller sociale indsatser efter udskrivning.
 

3.6.5 Referencer

3.6.6: Misbrugsbehandling bør foregå dér, hvor borgeren er, hvis borgeren pga. sit funktionsniveau ikke kan profitere af at komme på misbrugsbehandlingsstedet.
 

  • Det kan fx være nødvendigt at levere misbrugsbehandling i borgerens hjem, eller hvor borgeren måtte opholde sig.
Sidst opdateret 12/04 2016