3.6.3 Referencer

Referencer: 

M. U. Pedersen og M. Hesse, Effekten af den sociale stofmisbrugsbehandling. Center for rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, s. 21, 2012. 

Kommunernes Landsforening, Kvalitet og organisering. s. 16, 2009. 

B. Thylstrup, God social misbrugsbehandling. s. 9,20, 2012. 

Vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven), kap. 41, pkt. 165.

Sidst opdateret 03/03 2016