3.6.2 Referencer & Lovgivning

Referencer:

Vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til Serviceloven), kap. 41, stk. 162. 

A. Uchtenhagen og M. Schaub, “TR 16 Goal: Health stabilization/improvement” and “TR 17 Goal: Social stabilization/integration”, Minimum Quality Standards in Drug Demand. Reduction EQUS. Research Institute for Public Health and Addiction. A WHO collaborating center affiliated to Zurich University, 2011. 

Lovgivning:

Serviceloven § 102. Kommunalbestyrelsen kan ud over tilbud efter § 85 give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.

Serviceloven § 81. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med indsatsen er 

  1. at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, 
  2. at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder, 
  3. at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje og 
  4. at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov. 
Sidst opdateret 03/03 2016