3.4.6 Referencer & Lovgivning

Referencer:

H. Dahl m.fl., Graviditet og misbrug – belyst ud fra kvindernes perspektiv. Center for Rusmiddelforskning. 2007. 

J. Schacke og Bugge m.fl., En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere. Socialstyrelsen, 2011. 

Center for Rusmiddelforskning, Tema om afhængige mødre, STOF, bd. 13, 2000. 

L. Østergaard m.fl, Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer. KABS viden og socialt Udviklingscenter SUS, 2011. 

Lovgivning:

Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling kap. 12. 

Sidst opdateret 03/03 2016