3.4.5 Reference & Lovgivning

Reference:

K. Ludvigsen og N. Brünés, Socialsygepleje i somatikken – En blivende indsats, Socialsygepleje i somatik og psykiatri – En antologi over erfaringerne fra Projekt Socialsygepleje – det gode patientforløb. af Ludvigsen, K og Brünés, N (red.). s. 72–85, 2013. 

Lovgivning:

Bekendtgørelse om socialtilsyn, Bilag 1, Kvalitetsmodellens kriterium 5 Tilbuddet understøtter borgerens fysiske og mentale sundhed. Nogle af de indikatorer, socialtilsynet bedømmer, er, at borgeren med støtte fra tilbuddet har adgang til relevante sundhedsydelser, samt at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på forhold, som har betydning for borgerens fysiske og mentale sundhed. 

Sidst opdateret 03/03 2016