3.4.4 Referencer & Lovgivning

Referencer:

The National Institute on Drug Abuse., Principles of drug addiction treatment – a research based guide. U.S. Department of Health and Human Services. Third Edition., 2012. 

B. Thylstrup, God social misbrugsbehandling. s. 4,22, 2012. 

Lovgivning:

Retssikkerhedslovens § 1, nr. 3. De sociale myndigheder har pligt til at tilrettelægge en tidlig helhedsorienteret hjælp. 

Retssikkerhedslovens § 5. Kommunen skal sørge for en helhedsvurdering af borgerens behov, herunder om der er behov for hjælp efter andre regler. 

Retssikkerhedslovens § 6. Hvis en borger har brug for at få hjælp i en længere tid, skal kommunalbestyrelsen tidligt i forløbet tilstræbe at tilrettelægge hjælpen ud fra en samlet vurdering af pågældendes situation og behov på længere sigt. 

Sidst opdateret 03/03 2016