3.4.2 Lovgivning

Lovgivning 

Sundhedsloven § 142, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personer, som ønsker at komme i stofmisbrugsbehandling, en vederlagsfri lægesamtale senest inden iværksættelse af stofmisbrugsbehandling efter sundhedsloven lov eller efter lov om social service

Sidst opdateret 03/03 2016