3.4.1 Referencer & Lovgivning

Referencer

The National Institute on Drug Abuse, Principles of drug addiction treatment – a research based guide. Third edition. National Institute of Health. US Department of Health and Human Services, s. 3, 2012. 

Kommunernes Landsforening, Kvalitet og organisering. s. 23–24, 2009. 

W. R. Miller og P. L. Wilbourne, Mesa Grande: A methodological analysis of clinical trials of treatments for alcohol use disorders, Addiciton. s. 265–277, 2002. 

Retssikkerhedsvejledningen kap. 7, pkt. 42.

Vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven), kap. 41, pkt. 162 og 163.

Rådet for Socialt Udsatte og Statens Institut for folkesundhed, SUSY Udsatte. 2012. 

Lovgivning

Retssikkerhedslovens § 1, nr. 3. De sociale myndigheder har pligt til at tilrettelægge en tidlig helhedsorienteret hjælp. 

Retssikkerhedslovens § 5. Kommunen skal sørge for en helhedsvurdering af borgerens behov, herunder om der er behov for hjælp efter andre regler. 

Retssikkerhedslovens § 6. Hvis en borger har brug for at få hjælp i en længere tid, skal kommunalbestyrelsen tidligt i forløbet tilstræbe at tilrettelægge hjælpen ud fra en samlet vurdering af pågældendes situation og behov på længere sigt. 

Sidst opdateret 10/12 2018