3.2.4 Referencer & Lovgivning

Referencer:

Kommunernes Landsforening, En styrket misbrugsbehandling. s. 12, 2012. 

Kommunernes Landsforening, Kvalitet og organisering. s. 32, 2009. 

Lovgivning:

Retssikkerhedslovens § 1, nr. 3. De sociale myndigheder har pligt til at tilrettelægge en tidlig helhedsorienteret hjælp. 

Retssikkerhedslovens § 5. Kommunen skal sørge for en helhedsvurdering af borgerens behov, herunder om der er behov for hjælp efter andre regler. 

Retssikkerhedslovens § 6. Hvis en borger har brug for at få hjælp i en længere tid, skal kommunalbestyrelsen tidligt i forløbet tilstræbe at tilrettelægge hjælpen ud fra en samlet vurdering af pågældendes situation og behov på længere sigt. 

Sidst opdateret 03/03 2016