3.2.3 Referencer & Lovgivning

Referencer:

L. Benjaminsen, Critical Time Intervention – Manual. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), 2013. 

L. Benjaminsen, Intensive Case Management – Manual. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI). 

L. Benjaminsen, Experiences from an ACT-program in Copenhagen. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), 2012. 

M. Lauridsen et al., Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv. Socialstyrelsen, s. 112–113, 2010. 

M. Hesse et al., Case management for persons with substance use disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2007. 

Lovgivning: 

Retssikkerhedslovens § 6. Hvis en borger har brug for at få hjælp i en længere tid, skal kommunalbestyrelsen tidligt i forløbet tilstræbe at tilrettelægge hjælpen ud fra en samlet vurdering af pågældendes situation og behov på længere sigt. 

Servicelovens § 85. Kommunen kan yde hjælp og støtte til at opnå og fastholde kontakt til relevante myndigheder. 

Servicelovens § 99. Der kan ydes hjælp til borgere der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. 

Sidst opdateret 03/03 2016