3.2.2 Referencer & Lovgivning

Referencer:

Rehabiliteringsforum Danmark, Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark, 2004.
Tilgængelig hos: www.rehabiliteringsforum.dk 

Vejledning nr. 5 til serviceloven afsnit 7, kap 41, pkt. 168-169.

A. Uchtenhagen og M. Schaub, ”TR 8 Assesment procedures (social status)” and “ TR 17 Goal: Social stabilization/integration”, Minimum Quality Standards in Drug Demand. Reduction EQUS. Research Institute for Public Health and Addiction. A WHO collaborating center affiliated to Zurich University, 2011. 

Lovgivning:

Retssikkerhedslovens § 1, nr. 3. De sociale myndigheder har pligt til at tilrettelægge en tidlig helhedsorienteret hjælp. 

Retssikkerhedslovens § 5. Kommunen skal sørge for en helhedsvurdering af borgerens behov, herunder om der er behov for hjælp efter andre regler. 

Retssikkerhedslovens § 6. Hvis en borger har brug for at få hjælp i en længere tid, skal kommunalbestyrelsen tidligt i forløbet tilstræbe at tilrettelægge hjælpen ud fra en samlet vurdering af pågældendes situation og behov på længere sigt. 

Bekendtgørelse om socialtilsyn, Bilag 1, Kvalitetsmodellens kriterium 2 Tilbuddet styrker borgerens sociale kompetencer og selvstændighed. Nogle af de indikatorer socialtilsynet bedømmer er, om 

A) Der i samarbejde med borgeren opstilles konkrete, individuelle mål for borgerens sociale kompetencer og selvstændighed og om der følges op herpå. 

B) Borgeren indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omkringliggende samfund. 

C) Borgerne med udgangspunkt i deres ønsker og behov har kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. 

Sidst opdateret 03/03 2016