3.3.8 Referencer & Lovgivning

Referencer:

M. Hesse og B. Thylstrup, Ambulant behandling af stofmisbrug. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, 2011. 

Århus Kommune, Center for Misbrugsbehandling; Center Basen, og Social- og Beskæftigelsesforvaltningen, Projekt bedre udredning – kvalitet i den psykiatriske udredning af sindslidende misbrugere. 

Lovgivning:

Bekendtgørelse om socialtilsyn, Bilag 1, Kvalitetsmodellens kriterium 5 Tilbuddet understøtter borgerens fysiske og mentale sundhed. Nogle af de indikatorer, socialtilsynet bedømmer, er, at borgeren med støtte fra tilbuddet har adgang til relevante sundhedsydelser, samt at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på forhold, som har betydning for borgerens fysiske og mentale sundhed. 

Sidst opdateret 03/03 2016