3.3.6 Referencer

Referencer:

Sundhedsstyrelsen, Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner. s. 4, 2014. 

Kommunernes Landsforening, Kvalitet og organisering. s. 24–25, 2009. 

Helsedirektoratet, Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser. Helsedirektoratet, Avdeling psykisk helsevern og rus. Oslo., s. 85, 2012. 

Sidst opdateret 10/12 2018