3.3.3 Referencer & Lovgivning

Referencer: 

B. Thylstrup, God social misbrugsbehandling. s. 19, 2012. 

Retssikkerhedsvejledningen kap. 7, pkt. 42.

I. Bækgaard Brasch, B., Christensen et al., Vidensbase - Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug. Socialt Udviklingscenter SUS, s. 42, 2011. 

Helsedirektoratet, Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser. Helsedirektoratet, Avdeling psykisk helsevern og rus. Oslo., s. 60, 2012. 

Kommunernes Landsforening, Kvalitet og organisering. s. 33, 2009. 

M. U. Pedersen, Samarbejdet om de dobbeltbelastede borgere. Misbrugsbehandlingen og socialpsykiatrien i kommunerne, Pedersen BM & Petersen SR (red): Det kommunale sundhedsvæsen, (red.). Hans Reitzels Forlag, s. 205–224, 2014. 

Lovgivning: 

Sundhedsloven §2 pkt. 3. Sundhedsvæsenet skal sikre, at der er sammenhæng mellem ydelserne. 

Sidst opdateret 10/12 2018