3.3.2 Referencer & Lovgivning

Lovgivning 

Sundhedslovens § 142. Kommunalbestyrelsen tilbyder personer, som ønsker at komme i stofmisbrugsbehandling efter denne lov eller efter lov om social service, en vederlagsfri lægesamtale. 

Stk. 2 En samtale i henhold til stk. 1 skal finde sted senest inden iværksættelse af stofmisbrugsbehandling efter denne lov eller efter lov om social service. 

Sidst opdateret 03/03 2016