3.3.1 Referencer & Lovgivning

Referencer

Helsedirektoratet, Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser. Avdeling psykisk helsevern og rus. Oslo, s. 44, 2012. 

Kommunernes Landsforening, Kvalitet og organisering. s. 23–24, 2009. 

W. R. Miller og P. L. Wilbourne, Mesa Grande: A methodological analysis of clinical trials of treatments for alcohol use disorders, Addiciton. s. 265–277, 2002. 

The National Institute on Drug Abuse., Principles of drug addiction treatment – a research based guide. U.S. Department of Health and Human Services. Third Edition., 2012. 

Retssikkerhedsvejledningen kap. 7, pkt. 42.

A. Uchtenhagen og M. Schaub, “TR 9 Assesment procedures (psychiatric status)” and “TR 16 Goal: Health stabilisation/improvement”, Minimum Quality Standards in Drug Demand. Reduction EQUS. Research Institute for Public Health and Addiction. A WHO collaborating center affiliated to Zurich University, 2011. 

Vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven), kap. 41, pkt. 162 og 163. 

Lovgivning

Retssikkerhedslovens § 1, nr. 3. De sociale myndigheder har pligt til at tilrettelægge en tidlig helhedsorienteret hjælp. 

Retssikkerhedslovens § 5. Kommunen skal sørge for en helhedsvurdering af borgerens behov, herunder om der er behov for hjælp efter andre regler. 

Retssikkerhedslovens § 6. Hvis en borger har brug for at få hjælp i en længere tid, skal kommunalbestyrelsen tidligt i forløbet tilstræbe at tilrettelægge hjælpen ud fra en samlet vurdering af pågældendes situation og behov på længere sigt. 

Sidst opdateret 10/12 2018