3.1.6 Referencer & Lovgivning

Referencer:

Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven), kap. 42, pkt. 171.

Socialstyrelsen, Mennesker med stofmisbrug – Sociale indsatser der virker. s. 13, 2013.

Helsedirektoratet, Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser. Helsedirektoratet, Avdeling psykisk helsevern og rus. Oslo, s. 72, 2012. 

Sidst opdateret 10/12 2018