3.1.5. Referencer & Lovgivning

Referencer:

Shepherd, Boardman, og Slade, Recovery – fra begreb til virkelighed. Videnscenter for Socialpsykiatri. 2008. 

Rehabiliteringsforum Danmark, Hvidbog om rehabilitering. Rehabilitering i Danmark, 2004.
Tilgængelig hos: www.rehabiliteringsforum.dk

M. Hesse, B. Thylstrup, og S. Schrøder, Rapport om døgnbehandling af stofmisbrug. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, 2012. 

S. Juul og E. Riiskjær, Fælles værdier i det sociale og sundhedsmæssige arbejde med udsatte. Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 2012. 

M. Hesse og B. Thylstrup, Ambulant behandling af stofmisbrug. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, 2011. 

Lovgivning:

Bekendtgørelse om socialtilsyn, Bilag 1, Kvalitetsmodellens kriterium 4. En af de indikatorer socialtilsynet bedømmer er, at borgeren bliver hørt, respektere og anerkendt. 

Sidst opdateret 03/03 2016