3.1.4. Referencer & Lovgivning

Referencer:

S. Juul og E. Riiskjær, Fælles værdier i det sociale og sundhedsmæssige arbejde med udsatte. Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 2012. 

M. U. Pedersen og M. Hesse, Effekten af den sociale stofmisbrugsbehandling. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, s. 6, 2012. 

M. Hesse og B. Thylstrup, Ambulant behandling af stofmisbrug. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, 2011. 

Lovgivning:

Retssikkerhedslovens § 4. Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed. 

Sidst opdateret 03/03 2016